obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro Bazar.
Použité či opotřebované zboží a záruka.

Na bazarové zboží se záruka nevztahuje !!!

U tohoto zboží není možná reklamace !!!

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží.
U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení.

Copyright 2012 Ladol and